O nás

viva_foto

Naša spoločnosť VIVA TRNAVA s.r.o. využíva dlhoročné skúsenosti našich zamestnancov v agrosektore. Orientujeme sa najmä na nákup, predaj a distribúciu agrokomodít, agrochémie, priemyselných hnojív a krmovín. Medzi naše ďalšie činnosti patrí aj výroba a predaj osív.

Vo svojej obchodnej činnosti využívame dlhoročné obchodné vzťahy, partnerstvá a skúsenosti ako s tuzemskými, tak aj zahraničnými firmami za účelom skvalitnenia poskytovaných riešení pre prvovýrobcov a ostatných zákazníkov. Naše portfólio sa neustále snažíme prispôsobovať trhovým podmienkam na základe analýzy dopytu a ponuky na trhu.

Obchodná stratégia našej spoločnosti je založená na priamej komunikácií so zákazníkom. Sme spoľahlivým partnerom z hľadiska kvality dodávok,  dodržiavaní platobnej disciplíny a dohodnutých termínov s našimi zákazníkmi a obchodnými partnermi.